0973 022 983 - 0964 297 683

thuha1001@gmail.com

Tin thị trường

Trang chủ Tin thị trường

Blog Posts

TÌM HIỂU VỀ BIOGAS KHÍ SINH HỌC

  • 26 11 2016
  • Composite Thăng Long

Biogas hay khí sinh học là hỗn hợp khí methane (CH4) và một số khí khác phát sinh từ sự phân huỷ các vật chất hữu cơ. Methane cũng là một khí tạo...

Đọc thêm

Hàng ngàn hộ đang triển khai hầm Biogas

  • 30 10 2016
  • Composite Thăng Long

Trong 7 năm triển khai dự án khí sinh học (KSH), tỉnh Thanh Hóa đều hoàn thành sớm và vượt kế hoạch đề ra. Từ 2006 - 2012, toàn tỉnh đã xây dựng được 9.000 công trình...

Đọc thêm